Sesións de Seminario (Marzo 2009)

30-03-2009: Mercedes Díaz de Cerio: "O descensus ad inferos en Platón: a nekyia na obra de Platón"